Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing Westland 2022

De gemeente Westland heeft de gemeenteraadsverkiezing afgesloten met een opkomstpercentage van 55,01 %. De meeste stemmen gingen naar Westland Verstandig.

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing Westland 2022

Voorlopige tussentijdse einduitslag (sneltellingen)

LijstPartijAantal stemmen 
2022
Aantal zetels
2022
Aantal stemmen
2018
Aantal zetels
2018
1CDA7.580  611.35610
2Westland Verstandig12.125119.8018
3LPF Westland6.58758.4437
4GemeenteBelang Westland (GBW)9.457 87.6806
5VVD3.81834.2113
6Christen Unie-SGP1.97712.4972
7GROENLINKS2.16312.0761
8Democraten 66 (D66)2.65122.0221
9Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)1.38711.1541
10Forum voor Democratie1.3071

Totaal aantal geldige stemmen: 49.186 (inclusief blanco stemmen)
Blanco stemmen: 134
Ongeldige stemmen: 75

De gemeente Westland heeft ruim 112.000 inwoners, waarvan er 89.553 kiesgerechtigd zijn. Er zijn 39 raadszetels te verdelen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was het opkomstpercentage 58,0%.

Vervolg

De voorlopige uitslag per kandidaat wordt op 17 maart in de loop van de dag gepubliceerd op www.gemeentewestland.nl. Ook liggen vanaf dat moment de processen verbaal ter inzage in het gemeentehuis aan de Verdilaan. 

De uitslagen (inclusief de voorkeursstemmen per kandidaat) zijn pas definitief als het centraal stembureau deze officieel heeft vastgesteld. Dat gebeurt tijdens een openbare zitting op maandag 21 maart. Na de zitting worden de definitieve uitslagen gepubliceerd op www.gemeentewestland.nl