Week van de Veiligheid 2021

Deze week is het de Week van de Veiligheid. Daarin staan we stil bij verschillende veiligheidsonderwerpen en brengen we veiligheid extra onder de aandacht bij onze inwoners en ondernemers. Dit jaar staan tijdens de veiligheidsweek de volgende vier thema’s centraal: 
Logo Week van de Veiligheid


 

  • Cyber en digitale veiligheid
  • Overvallen
  • Ondermijning
  • Geweld

Deze thema’s raken ons en onze samenleving. Het is daarom belangrijk te weten wat we moeten doen als we ermee te maken krijgen. In Westland staan we deze week vooral stil bij ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit komt steeds meer voor en gaat vaak gepaard met beïnvloeding, onderdrukking en geweld richting personen en ondernemers. Het brengt grote risico’s voor de samenleving met zich mee en heeft daarom prioriteit in het veiligheidsbeleid van de gemeente Westland.

In de Week van de Veiligheid vinden verschillende activiteiten plaats. Workshops voor buurtpreventieverenigingen tijdens de buurtpreventiedag, twee workshops voor Westlandse ondernemers over het voorkomen van schade door hackers en de wapeninleveractie van de politie. Ook bij politiebureau Westland kunnen tijdens deze week wapens anoniem ingeleverd worden. 

Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid vind je meer informatie over Week van de Veiligheid. Aanmelden of meer weten over de workshops voor ondernemers? Dat kan via deze pagina. Meer informatie over ondermijning vind je op www.gemeentewestland.nl/ondermijning

Bron Gemeente Westland