Westland en Nationaal Park Hollandse Duinen

Nationaal Park Hollandse Duinen, de brede kuststrook van Hoek van Holland tot aan Hillegom, is een prachtig en geliefd gebied.

Het begint in zee en loopt via het weidse landschap van zeereep, jonge duinen en besloten duinvalleitjes met bijzondere flora en fauna door tot de bosrijke landgoederen op de laatste landinwaarts gelegen strandwal. Waardevolle natuur staat voorop, maar er is ook plaats voor cultuur, waterwinning, toerisme, woningbouw, landbouw en overige economie.

Gemeente Westland is een van de ruim 50 gebiedspartners van Hollandse Duinen.

Wethouder Albert Abee: “Als gemeente Westland willen we ons inzetten voor een duurzaam en veerkrachtig nationaal park. Dat is belangrijk voor planten, dieren en zeker ook voor de inwoners van onze gemeente. We werken er hard aan om de gemeente groener te maken. Dat sluit heel mooi aan bij de ambities van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Er wordt gewerkt aan het zogenaamde groene buffers, dit zijn groene gebieden die rondom kwetsbare natuurgebieden liggen, onder andere om stikstof op te vangen.
Waar mogelijk worden losse natuurgebieden met elkaar verbonden. Ook wordt er gekeken naar een toekomstbestendig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen. En door te kijken hoe we recreatieve druk beter kunnen verdelen, beschermen we kwetsbare natuurgebieden en zorgen we tegelijkertijd voor meer recreatiemogelijkheden.”

Groene zone op grens Westland en Den Haag

Onlangs hebben NPHD-partners, Gemeente Den Haag en Dunea hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst om groene buffergebieden in en rondom Solleveld en Meijendel in te richten. Vervolgstappen met andere partners van Hollandse Duinen, waaronder gemeente Westland, worden opgepakt om deze groene zone op de grens van het Westland en Den Haag te ontwikkelen.
De verbinding tussen losse natuurgebieden in deze zone wordt verbeterd. Waardoor een aaneengesloten park met regionale betekenis en ruimte voor natuur en recreatie ontstaat

“Wij kijken ernaar uit om onze bijdrage te leveren aan dit project en samen met de andere partijen het groen in het gebied een kwaliteitsimpuls te geven.”, aldus de wethouder.